AMBULANTNO LIJEČENJE


AMBULANTNO LIJEČENJE
• AMBULATORY CARE

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ambulantni — ambùlantnī (ambùlantskī) prid. DEFINICIJA 1. koji se obavlja u ambulanti [ambulantno liječenje; ambulantna usluga] 2. koji se kreće, koji uključuje dolaženje na mjesto gdje se pruža usluga; pokretni, putujući SINTAGMA ambulantna kola, ambulantno… …   Hrvatski jezični portal

  • ordinácija — ž 1. {{001f}}prostorija za a. {{001f}}liječničke preglede b. {{001f}}ambulantno liječenje bolesnika 2. {{001f}}kršć. crkv. podjela kleričkih redova, obred zaređenja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ordinacija — ordinácija ž DEFINICIJA 1. med. prostorija za preglede i ambulantno liječenje bolesnika 2. kat. podjela kleričkih redova, obred zaređenja ETIMOLOGIJA vidi ordinirati …   Hrvatski jezični portal